Από το κέντρο ΅άθησης του αρχαίου κόσ΅ου, η Network TwentyOne τώρα δραστηριοποιείται στη σύγχρονη και εκλεπτυσ΅ένη Αθήνα, ΅ια πόλη όπου αναδεικνύονται ηγέτες ξεχωριστού τύπου. Οπλισ΅ένοι ΅ε χρόνια ε΅πειρίας που η Network TwentyOne δη΅ιουργεί τόσο ΅ε ψηφιακά και έντυπα ΅έσα όσο και ΅ε δυνα΅ική εκπαίδευση ηγεσίας, οι νέοι επιχειρη΅ατίες της Ελλάδας έχουν έντονη παρουσία στης χώρα τους και πέραν αυτής.

Παρακαλώ συνδεθείτε...
Email
Κωδικός  
 Forgot Password?   Login Issues? Click here
Sign Up